วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักอนามัย มีหลักการบริโภคดังนี้


1.อาหารต้องสุกและผ่านความร้อนแล้ว
อาหารที่ปรุงสุกแล้วย่อมทำให้เชื้อโรคที่มีในอาหารถูกทำลายไปด้วย อาหารที่สุกและผ่านความร้อนอย่างเพียงพอย่อมทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอาหารนั้นๆ


2.ควรเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีราคาถูก
การเลือกซื้ออาหารควรพิจารณาเปรียบเทียบถึงคุณค่าของอาหารประเภทต่างๆ ให้ละเอียด เพราะอาหารที่มีราคาแพงไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารสูงเสมอไป เช่น เนื้อสันในซึ่งมีราคาแพง แต่มีคุณค่าอาหารเท่ากับเนื้อสะโพกที่มีราคาถูกกว่าถั่วมีราคาถูกกว่าอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ แต่มีคุณค่าเท่า ๆกันเป็นต้น


3.ควรเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ
ในปัจจุบันการทำอาหารรับประทานเองเป็นการยุ่งยากและเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ดังนั้น การซื้ออาหารจึงเป็นการประหยัดเวลา แต่ก็ควรจะหาซื้ออาหารที่มีคุณค่าสูง หรือรับประทานอาหารปิ่นโตเพราะจะได้อาหารที่สดและมีคุณค่าทางอาหารที่สูงกว่าอาหารกระป๋องและราคาก็ถูกกว่า แต่ต้องเลือกซื้อจากพ่อค้าที่ไว้ใจได้และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อมากเกินไป เพราะโดยปกติผู้ที่ทำอาหารขายมักจะคำนึงถึงผลกำไรมากกว่าคุณภาพ ดังนั้น ผู้ซื้อควรพิจารณาให้ดี เพราะการเลือกซื้ออาหารที่เสื่อมคุณภาพมักจะได้ราคาถูกกว่าอาหารที่สด ซึ่งผู้ซื้อไม่ควรจะซื้ออย่างยิ่ง
4.ควรรับประทานผลไม้เป็นประจำ
การเลือกซื้อผลไม้ควรจะมีความรู้ในการเลือกซื้อ โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงคุณค่าของผลไม้ชนิดต่าง ๆ เพราะผลไม้บางชนิดให้แคลอรีสูง บางชนิดให้แคลอรีต่ำ แต่โดยปกติแล้วผลไม้นั้นมีคุณค่าทางอาหารในด้านให้สารวิตามินและเกลือแร่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น